26 January 2019

Ketam menyuruhkan anaknya berjalan betul (026)

Orang yang beri nasihat, tetapi diri sendiri tidak membetulkan sebagai yang dinasihatkannya
Terima Kasih

1 comment: